Водні біоресурси України: що потрібно для розвитку вітчизняної рибної галузі?

26 февраля, 2021

У водоймах Україні налічується близько 111 видів прісноводних риб, 101 вид морських, 36 – солонуватоводних та 15 – прохідних. Серед зазначених риб 71 вид віднесено до Червоної книги України, які зустрічаються як в морських, так і прісноводних акваторіях.

Водні біоресурси – це сукупність водних організмів (гідробіонтів), життя яких неможливе без перебування (знаходження) у воді. До водних біоресурсів належать прісноводні, морські, анадромні та катадромні риби на всіх стадіях розвитку, морські ссавці, круглороті, водні безхребетні, у тому числі молюски, ракоподібні, черви, голкошкірі, губки, кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку, водорості та інші водні рослини.

Відповідно до Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» до водних біоресурсів України належать: водні біоресурси, які перебувають в умовах природної волі внутрішніх морських вод, територіального моря, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони, транскордонних вод та внутрішніх рибогосподарських водних об’єктів (їх частин), розташованих на території більш як однієї області та у водах за межами юрисдикції України; водні біоресурси, які перебувають у водних об’єктах у межах територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, а також види, занесені до Червоної книги України.

Основна частка промислового вилову водних біоресурсів в Україні припадає на Азово-Чорноморський басейн. Так, у 2015 році було вилучено 88,5 тис. т біоресурсів, у 2017 році – 92,6 тис. т, що 4,6 % більше, ніж у 2015 році.

Завдяки поступовому втіленню в життя реформ у рибній галузі, загальний вилов риби та інших водних біоресурсів останнім часом динамічно зростає. Так у 2019 році вилов на континентальному шельфі України становив 51,5 тис. тонн, що на 2,2 % більше, ніж у 2018 році. У 2019 році 428 користувачів водних біоресурсів здійснювали свою діяльність, пов’язану з виловом водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах загальнодержавного значення, на яких затверджені ліміти та надані прогнози на здійснення промислового вилову.

Україна − є членом міжнародної організації CCAMLR (Комісія зі збереження морських живих ресурсів Антарктики), де проводиться вилов риби та інших водних біоресурсів суднами під державним прапором України. У 2019 році тут було добуто 22,4 тис. тонн водних біоресурсів, що перевищило показник 2018 року на 48,7%.

Обсяг добування біоресурсів у 2020 році в Азово-Чорноморському басейні становив разом 18,6 тис. т, у тому числі в Чорному морі – 9,8 тис. т, в Азовському – 8,8 тис. т. У внутрішніх водоймах обсяг добування склав 16,5 тис. т.

Для забезпечення сталого розвитку галузі, зміцнення продовольчої незалежності України, перш за все потрібно вирішити питання еколого-економічних проблем, а також необхідно здійснювати роботи з відтворення водних біоресурсів та збереження потенціалу природних популяцій промислових видів риб.

Слід наголосити, що на факультеті тваринництва та водних біоресурсів Національного університету біоресурсів і природокористування України ведеться підготовка фахівців зі спеціальності «Водні біоресурси та аквакультра».

Для одинадцятикласників є гарна можливість отримати до 20 балів до ЗНО під час вступу.

Для цього потрібно зарєєструватися на олімпіаду за посиланням http://surl.li/ipgh або https://docs.google.com/forms/d/1QUI8oClRiujUj_2WysiV6kOS2AYaIFQcUBWSnlW2VxQ/edit

Участь в олімпіаді безкоштовна.

Більш детальна інформація на сайті https://nubip.edu.ua/node/29143

Для зацікавлених www.facebook.com/groups/1851282588259320

Матеріал:
доценти кафедри гідробіології та іхтіології,
факультету тваринництва та водних біоресурсів, НУБіП України
Юлія Глєбова, Наталія Марценюк

Новости по теме

|