Біофлок – інноваційна технологія вирощування рибної продукції

16 февраля, 2021

Технологія біофлок в основному заснована на принципі переробки продуктів метаболізму, об’єктів, що вирощуються, зокрема азоту, у мікробну біомасу, яка може бути використана або зібрана та перероблена на кормові інгредієнти.

Біофлок – це група біотичних та абіотичних частинок, суспендованих у воді, яка включає бактерії, планктон та інші органічні матеріали.

Суттєва перевага технології біофлок в тому, що необхідний майже нульовий обмін води. Витрати води становлять тільки на часткову підміну води за рахунок випаровування та за високої концентрації флоків. Таким чином, технологія біофлок має перевагу у економії води, що також запобігає ризику спалаху захворюванням, захист води від потрапляння патогенів; що в кінцевому рахунку поліпшує біозахист рибних господарств.

Співвідношення вуглецю та азоту є обов’язковою умовою щодо контролю накопичення органічного азоту в товщі води. Вуглець сприяє бактеріям переробляти виділений від тварин аміак. Якщо ж певне співвідношення вуглецю та азоту у воді відсутнє, аміак не перетворюється у бактеріальну біомасу.

Якщо вуглець і азот добре збалансовані у воді, амоній, крім органічних азотистих відходів, перетворюється на бактеріальну біомасу. Шляхом додавання речовин, що у своєму складі мають вуглеводи (меляси), до водойми, стимулюється гетеротрофний ріст бактерій і відбувається поглинання азоту шляхом продукування мікробних білків.

Також дана технологія дозволяє вирощувати риб в умовах вищої густоти посадки та ефективним управлінням кормами. Потреба в кормах значно менша, оскільки безпосередньо флоки слугують кормом для вирощуваних риб. Таким чином, застосування даної технології зменшує собівартість кормів.

За умов вирощування у системі біофлок збільшується вихід риб з вирощування, оскільки корисні мікроорганізми домінують у флоках, та діють в якості антагоністів патогенним бактеріям, які запобігають спалаху хвороби та збільшують відсоток виживання з вирощування. Таким чином (корисні) бактерії запобігають колонізації будь-яких шкідливих бактерій. Бактерії біофлок продукують полігідроксилбутират, який є корисним для перетравлення та метаболізму жирних кислот та збільшення приросту  маси риб.

Води біофлок багаті також гетеротрофними бактеріями, які використовують токсичні азотисті речовини як субстрат для свого росту, що допомагає підтримувати якість води за рахунок зменшення органічних навантажень.

Слід наголосити, що на факультеті тваринництва та водних біоресурсів Національного університету біоресурсів і природокористування України ведеться підготовка фахівців зі спеціальності «Водні біоресурси та аквакультра».

Для одинадцятикласників є гарна можливість отримати до 20 балів до ЗНО під час вступу. Для цього потрібно зарєєструватися на олімпіаду за посиланням http://surl.li/ipgh або https://docs.google.com/forms/d/1QUI8oClRiujUj_2WysiV6kOS2AYaIFQcUBWSnlW2VxQ/edit. Участь в олімпіаді безкоштовна.

Більш детальна інформація на сайті https://nubip.edu.ua/node/29143

Для зацікавлених www.facebook.com/groups/1851282588259320

Матеріал:
доцент кафедри аквакультури
факультет тваринництва та водних біоресурсів НУБіПУ
Вадим  Марценюк