Сучасний стан карасів у водоймах центральних і південних регіонів україни

9 февраля, 2021

В Україні рід Carassius включає в себе 5 видів. Звичайний, або золотий карась (Carassius carassius) – аборигенний вид. Срібний карась (Carassius gibelio) – штучно розселений у багатьох водоймах Європи. У останнього виділяють два підвиди (види): C. auratus gibelio Bloch євроазіатський, або звичайний срібний карась, і китайський срібний карась C. a. auratus. L. Золота рибка (Carassius auratus) – форма карася, штучно виведена в Китаї зі срібного карася.

У водойми України срібні карасі проникли ще в Х1Х столітті: спочатку одностатева форма, яку зараз прийнято називати власне срібним карасем, а потім в кінці 60 років XX століття в результаті масової інтродукції риб далекосхідного комплексу і двостатевий карась китайський С. аuratus. Дослідження показали, що поселення срібних карасів водойм України складаються з С. аuratus та C. gibelio, представленого двома клонами, а також невеликою домішкою гібридів між ними. Надалі було встановлено, що число клонів набагато більше і представники різних клонів відрізняються особливостями морфології, співвідношенням статей і способами відтворення.

В окремих популяціях сріблястого карася спостерігається незвичайне співвідношення статей. Самці або відсутні зовсім, або їх в 4-6 разів менше самок. В інших популяціях самці і самки зустрічаються в рівній кількості. При цьому самки одностатевих популяцій, мають потрійний набір хромосом, тобто триплоїдні, розмножуються за допомогою самців інших коропових риб (коропа звичайного, лина, карася звичайного). При цьому спермій, який потрапляє в яйцеклітину, не запліднює її, а лише стимулює подальший розвиток. В результаті народжуються тільки самки карася, які нічим не відрізняються від материнських організмів. Такий спосіб розмноження називають гіногенезом. Вважається, що триплоїдний срібний карась або є місцевим для Європи, або завезений дуже давно. Двостатеві популяції найчастіше диплоїдні, тобто мають нормальний подвійний набір хромосом

Наведені вище матеріали свідчать про значну цінність інформації щодо срібного карася. Такі сторони біології срібного карася в водоймах різного географічного розташування, як морфологія, закономірності росту, статева структура популяції, особливості розмноження не отримали докладного висвітлення в літературі або взагалі залишилися не вивченими. Безсумнівне значення має виявлення сучасного стану популяцій вищезазначених таксономічних підрозділів карасів.

Слід зазначити, що карасі в Україні є улюбленою стравою. Знання їх біології є досить важливими для підвищення їх біопродуктивності. Фахівці факультету тваринництва та водних біоресурсів зі спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура» готують спеціалістів, які здатні вирішити цілу низку питань, пов’язаних з рибництвом, та забезпечити населення цінним харчовим продуктом.

Для зацікавлених учнів реєстрація:
https://docs.google.com/forms/d/1QUI8oClRiujUj_2WysiV6kOS2AYaIFQcUBWSnlW2VxQ/edit
www.facebook.com/groups/1851282588259320
Матеріал:
доцент кафедри біології тварин,
факультет тваринництва та водних біоресурсів,
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Іван Митяй

Новости по теме

| | |