План заходів з протидії всиханню соснових лісів Білорусі та України – ФАО

1 февраля, 2021

Ліси – унікальне національне багатство Білорусі та України. Вони роблять фундаментальний внесок у добробут сільського населення та розвиток національної економіки. Щоб захистити ці ліси для майбутніх поколінь, у п’ятницю, 29 січня, під час ввідного онлайн-семінару розпочато новий проєкт ФАО, який допоможе підвищити стійкість лісових екосистем до несприятливих біотичних та абіотичних факторів, посух, а також у протидії всиханню соснових лісів. Про це йдеться у пресрелізі ФАО.

І Білорусь, і Україна мають великий потенціал для розвитку лісового господарства, однак існують нові обмежувальні фактори, пов’язані із глобальними екологічними процесами, що призводить до значного збільшення частки відмираючих чи пошкоджених шкідниками та хворобами лісових насаджень.

Через обмежені інституційні можливості у галузі охорони здоров’я лісів, уряди двох сусідніх країн звернулись до ФАО з проханням про технічну допомогу у здійсненні плану надзвичайних дій щодо боротьби з всиханням соснових лісів та розробці спільного довгострокового узгодженого рішення щодо зменшення та контролю періодичного зараження короїдами.

«Для розробки спеціальних заходів щодо боротьби із всиханням соснових лісів необхідно мати якісну інформацію про зміни та поточний стан здоров’я соснових лісових екосистем, – сказала Широма Сатьяпала, експерт ФАО у Римі з питань охорони здоров’я лісів. – ФАО підтримуватиме Білорусь та Україну в удосконаленні національних систем нагляду та моніторингу для розробки функціональних систем раннього попередження, а також у розробці національних планів дій на випадок спалахів поширення лісових шкідників».

Відсутність відповідних заходів захисту соснових лісів протягом останніх десятиліть посилила конкуренцію між окремими деревами за світло, живлення та воду. Ці фактори призвели до появи соснових лісів з високою щільністю насаджень на гектар та недостатньо розвиненими кронами дерев з обмеженою життєздатністю.

«Сильна посуха в поєднанні з неефективними практиками лісівництва спричиняє стрес для дерев, і, як наслідок, вони стають сприйнятливими до нападів короїдів– сказав Норберт Вінклер-Ратоні, експерт ФАО в Європі та Центральній Азії з питань лісового господарства. – Попередні результати досліджень в Білорусі та Україні свідчать про те, що зниження життєздатності соснових лісів є основною причиною вразливості лісів до спалахів поширення короїдів та подальшого всихання».

Цілі нового проєкту ФАО відповідають національним пріоритетам України, пов’язаним з навколишнім середовищем та управлінням природними ресурсами, включаючи лісове та рибне господарства, а також національним пріоритетам Білорусі щодо сталого використання природних ресурсів, включаючи лісове господарство, адаптацію та пом’якшення наслідків зміни клімату. Діяльність проєкту пов’язана з більш широкими глобальними зусиллями, оскільки вони сприяють досягненню Цілей сталого розвитку та покращенню якості життя, особливо у сільській місцевості.

Організація Об’єднаних Націй оголосила 2020 рік Міжнародним роком охорони здоров’я рослин, з продовженням до першої половини 2021 року, даючи можливість привернути увагу в усьому світі до питань важливості ролі здоров’я рослин у припиненні голоду, зменшенні бідності, захисті навколишнього середовища та стимулюванні економічного розвитку.

Новости по теме

| | |