Вплив клімату на видове біорізноманіття іхтіофауни Дніпровських водосховищ

14 декабря, 2020

Клімат на нашій планеті змінюється досить швидко, адже до природних змін клімату також додається фактор потепління, який викликаний діяльністю людини.

Зміна кількості опадів, варіація водного балансу річок (повені, надмірна посуха), дефіцит прісної води в деяких регіонах вже сьогодні позначаються на стані водних ресурсів, зміні солоності води, трансформації видового складу водної флори та іхтіофауни.

Зміна клімату та господарська діяльність людини призводить до суттєвих змін в умовах існування іхтіофауни. Це, в свою чергу, сприяє перебудові структури біорізноманіття іхтіокомплексів як у негативному, так і в позитивному аспекті. Незважаючи на негативні процеси, що відбуваються, у той же час спостерігається і збагачення різноманіття риб. Так, за рахунок природних інвазійних процесів (саморозселення, або аутакліматизація) багато видів риб розширили своє біологічне різноманіття у водоймах України.

За останні рокиу Дніпрі та його водосховищах з’явилися види риб, які раніше не реєструвалися, і їх число, на жаль, постійно зростає.

Загроза зменшення біоресурсів водойм через зміну клімату проявлятиметься зникненням аборигенних видів риб та появою нетипових для акваторій України видів.

Таким чином, в результаті зміни клімату, а також антропогенних чинників, у наших водоймах з’являтимуться нові види риб, які будуть призводити до зміни іхтіоценозів, частіше фіксуватимуться нові види риб, які будуть розширювати свої ареали. Відбуватиметься зміна видового складу та чисельності популяцій риб як у Дніпровських водосховищах, так і в цілому у водоймах України.

Слід наголосити, що на факультеті тваринництва та водних біоресурсів Національного університету біоресурсів і природокористування України ведеться підготовка фахівців зі спеціальності «Водні біоресурси та аквакультра».

Для зацікавлених учнів реєстрація:

https://docs.google.com/forms/d/1QUI8oClRiujUj_2WysiV6kOS2AYaIFQcUBWSnlW2VxQ/edit

www.facebook.com/groups/1851282588259320

Матеріал:
доцент кафедри гідробіології та іхтіології,
факультет тваринництва та водних біоресурсів,
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Наталія Марценюк

Новости по теме

| |