Декоративні гідробіоресурси – один з напрямків розвитку аквакультури

19 октября, 2020

На факультеті «Тваринництва та водних біоресурсів» НУБіП України проводять підготовку магістрів за даною програмою основне завдання якої стосується підготовки фахівці з акваріумістики, тераріумістики, здатних працювати в зоопарках, океанаріумах, науково-дослідницьких установах, в інших державних і приватних підприємствах, які займаються виготовленням і обслуговуванням декоративних аквасистем, розведенням як прісноводних так і морських гідробіонтів та їх продажем.

За останні роки різко зросла популярність акваріумістики зокрема і в Україні. Щороку відкриваються нові акваріуми-океонаріуми у більшості великих міст країни (Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Львів). Декоративні аквасистеми з’являються у більшості торгівельних та розважальних центрах, не кажучи про спеціалізовані заклади (зоопарки, акваріуми, музеї природи). Дані системи імітують природні біотопи існування риб та інших декоративних гідробіонтів із штучно створеними умовами.

В процесі вивчення курсу зустрічають класичні та нові види декоративних гідробіонтів, які з’являються в результаті погіршення природних умов за рахунок антропогенних чинників. В результаті чого, напрямки застосування є наукові дослідження біології, екології тварин і рослин, їх розмноження, живлення та поведінки в природних та штучних аквасистемах (водних біоценозах). В процесі існування гідробіонтів в результаті яких трапляються ряд хвороб викликаних як неправильними умовами існування, харчування чи травмами в процесі розмноження тощо; так і різні види уражень паразитичними організмами; тому в процесі курсу обов’язковим є вивчення найбільш розповсюджених хвороб, методів їх діагностики та лікування на різних стадіях ураження; правильне транспортування та акліматизація видів, що відносяться до різних груп тварин.

Вивчають основні методи та уявлення стосовно проектування та дизайну штучних декоративних аквасистем (декоративних морських і прісноводних акваріумів, ставів, паратераріумів, палюдаріумів тощо), основаних на різних напрямках та вимогах що до умов існування гідробіонтів. І звісно, головною метою всіх знань та зусиль повинні бути саме технології культивування (розведення, вирощування і утримання) декоративних морських і прісноводних риб, молюсків, ракоподібних та інших гідробіонтів та культивування живих кормів; основані на сучасних наукових розробках та дослідженнях у даній сфері.

Таким чином, штучні аквасистеми потребують постійної підтримки екологічної рівноваги і сумісності між живими організмами. При проектуванні декоративних аквасистем враховується тип і об’єм, потужність технічного обладнання, види декоративних об’єктів (їх кількість і біологічні особливості), декорації і фіто-оформлення та багато інших аспектів. Тому існує потреба у кваліфікованих спеціалістах із проектування, аквадизайну, облаштування та обслуговування декоративних аквасистем.

Матеріал підготував старший викладач
 кафедри гідробіології та іхтіології,
факультет тваринництва та водних біоресурсів,
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Максим Халтурин
Для зацікавлених учнів: www.facebook.com/groups/1851282588259320

Новости по теме

| |