Обгрунтування параметрів протеїнового живлення курей різного виробничого призначення

13 октября, 2020

Обґрунтування параметрів протеїнового і амінокислотного живлення птиці є важливим заходом, який, за відповідних умов, значною мірою може гарантувати достатньо високу економічну ефективність виробництва яєць.

Потреба курей-несучок у сирому протеїні упродовж виробничого використання знижується від 17 до 15%, відповідним чином (у бік зниження) змінюється і їх потреба у амінокислотах, про що свідчать результати регресійного аналізу даних. В узагальненому вигляді зазначені залежності можна описати формулою: уіj = a+bxj, де уіj– потреба уі–тій речовині (протеїні чи амінокислотах) на 100 г комбікорму, г; xj– вік тварин, тижнів.

У цьому сенсі нині часто виникає питання щодо пошуку джерел і шляхів забезпечення тварин незамінними амінокислотами за мінімальних витрат коштів. Зокрема слід з’ясувати доцільність використання тих чи інших препаратів цих амінокислот у складі повнораціонних комбікормів залежно від їх концентрації у протеїнових інгредієнтах (зокрема, у зерні бобових, шротах).

Залежно від умов вирощування рослин і технології їх виробництва змінюється і їх амінокислотний склад. Тому детальне вивчення цих змін є важливим напрямом досліджень, спрямованих на з’ясування характеру білкового живлення моногастричних тварин, а зокрема – сільськогосподарської птиці окремих видів і груп виробничого призначення.

Для балансування раціону птахів за амінокислотами використовуються джерела високоякісного протеїну, що мають високу вартість (шроти, рибне борошно), а також синтетичні амінокислоти. Заощаджування коштів на придбання синтетичних препаратів амінокислот суттєво знижує ефективність виробництва яєць, оскільки незамінні амінокислоти мають обов’язково надходити з кормом. Якщо ремонтна птиця буде вирощуватись із застосуванням комбікормів, дефіцитних передусім за метіоніном, лізином або треоніном, вона буде недостатньо швидко нарощувати м’язову масу, а у подальшому економічна ефективність виробництва яєць буде невисокою.

Аналіз даних, що характеризують відповідності кормів тваринного походження потребам курей-несучок у амінокислотах свідчить, що протеїн тваринного походження у цілому задовольняє їх. У цих кормах надлишок окремих амінокислот є співрозмірним з їх потребою у птахів. Зазначена якість вирізняє ці корми як такі, що відповідають потребам птиці у амінокислотах. Корми ж рослинного походження характеризуються значною диспропорцією амінокислот відносно їх необхідного співвідношення у раціонах.

Оптимальне співвідношення амінокислот, за якого забезпечується життєдіяльність і продуктивність тварин, є так званим «ідеальним протеїном». У ньому усі незамінні амінокислоти оптимально збалансовані. Різні фактори (вік, стать, генотип, напрям і рівень продуктивності, вплив умов утримання і характеру живлення) зумовлюють добову потребу тварин у амінокислотах та, разом з тим, впливають на амінокислотний склад ідеального протеїну. Існують значні відмінності між амінокислотними «профілями» протеїнів кормів, що слугують для його трансформування у тканини організму. Тому на ідеальний протеїн впливає співвідношення його компонентів.

Слід брати до уваги той факт, що деякі корми мають однаковий склад амінокислот, але, не дивлячись на це, значно відрізняються за прецикальною засвоюваністю певних амінокислот.

Враховуючи зазначені закономірності у зміні амінокислотного складу протеїну та наведене лінійне рівняння можна вирішувати практичні питання, наприклад, у процесі виготовлення комбікормів для птахів різного віку, нормуванні і організації годівлі з високим рівнем ефективності використання кормів.

Слід зазначити, що наведене рівняння регресії не може у повній мірі відображати природну потребу курей у зазначених амінокислотах у разі зміни якогось фактору, проте їх рекомендовано використовувати у практичній діяльності для оперативного контролю чи втручання при складанні рецептів комбікормів для птиці.

Матеріал підготували:
Кривенок М.Я., професор кафедри годівлі тварин та технології кормів і технології кормів ім. П.Д. Пшеничного, доктор с.-г. наук, професор
Факультет тваринництва та водних біоресурсів
Національного університету біоресурсів і природокористування України

Новости по теме

|