Кролівництво як перспективна галузь і ефективний бізнес

7 октября, 2020

Завдяки скороспілості, високій інтенсивності росту і розмноження та іншим біологічним особливостям від кролів можна за короткий термін отримати значну кількість дієтичного м’яса, шкурок і пуху. У найближчі роки, за прогнозом міжнародної організації з продовольства при ООН, м’ясо кролів займатиме значне місце у харчуванні людини. Таке прогнозування ґрунтується на гострому дефіциті тваринного білка в раціоні населення світу, а кролятина за хімічним складом і харчовими властивостями перевищує м’ясо інших видів сільськогосподарських тварин.Кролі використовуються в багатьох країнах світу як джерело білого м’яса. Відповідно до FAOSTAT (2017), найбільшим виробником м’яса кроликів у світі є Китай, за ним Корея, Єгипет, Іспанія та Італія. У більшості країн м’ясо кроликів відіграє значну роль у підвищенні національної економіки.

Основною продукцією кролівництва є м’ясо – кролятина. Це цінний дієтичний продукт, який має низьку калорійність та підвищений вміст легкозасвоюваного білка. М’ясо кролів – незамінний продукт харчування в раціоні дітей, а також людей, які хворіють атеросклерозом, захворюваннями шлунку, печінки.Кролі використовуються в багатьох країнах світу як джерело білого м’яса. За хімічним складом кролятина відрізняється від м’яса інших видів тварин нижчим вмістом жиру, особливо холестерину. Вміст білку в ньому досить високий – 20,5-21,5%, при чому організмом від засвоюється на 85-90%. Калорійність м’яса молодих кролів становить 150-190 ккал/100 г.

Найбільш важливі біологічні особливості кролів, які мають господарсько-корисне та економічне значення – скороспілість, висока плодючість та швидкість розмноження, інтенсивний ріст і розвиток, низькі витрати кормів на одиницю продукції, добрі акліматизаційні особливості. У порівнянні з самками інших видів тварин, кролиці більш плодючі – за один окріл кролематка може народити 7-10 кроленят, а самиці сучасних кросів – 10-14 кроленят. Тривалість сукрільності кролиць становить всього 30-31 добу, у них відсутня сезонність розмноження, тобто самець може запліднити кролематку в будь-який період року. Також позитивним моментом розведення кролів, є можливість самиць суміщати лактацію із сукрільністю. Ця біологічна особливість дозволяє застосовувати інтенсивну технологію утримання кролів та отримувати від кролиць 6-8 окролів за рік, тобто 49-65 кроленят і отримати 70-90 кг кролятини.

Кролям властива висока інтенсивність росту – уже на 6 день життя кроленя подвоює свою масу, а до 4-місячного віку його жива маса зростає у 50 разів і досягає 3-3,5 кг. Кролі сучасних кросів, які використовуються для виробництва кролятини в промислових масштабах, здатні досягати забійної маси 2,7-2,8 кг за 77-85 днів. Середньодобові прирости їх живої маси при цьому становлять 45-50 г. Разом з тим, витрати кормів на одиницю приросту в кролів є одними з найнижчих – 3,5-4,5 кг кобмікорму.

Усі перераховані біологічні особливості кролів роблять їх перспективним і економічно вигідним об’єктом виробництва продукції тваринництва. Сучасна високорентабельна технологія виробництва кролятини ґрунтується на таких принципах:

  1. Утримання кролів в автоматизованих приміщеннях з регульованим мікрокліматом. Кролематок і самців утримують в кліткових секціях індивідуально, а молодняк до відлучення – з кролицями; після відлучення – групами по 7-8 голів у клітці;
  2. Використання кролів батьківських і материнських форм високопродуктивних кросів для отримання кроленят фінального гібриду для відгодівлі. В результаті отримують кроленят, в яких проявляється максимальний ефект гетерозису за живою масою та інтенсивністю росту;
  3. Годівля кролів повнораціонними комбікормами, які збалансовані за усіма показниками з врахуванням фізіологічного стану тварин. Критичним моментами у балансуванні складу комбікорму є кількість і якість сирого протеїну, вміст незамінних амінокислот та рівень клітковини;
  4. Впровадження штучного осіменіння кролематок, що дозволяє формувати групи кролиць для парування, одночасно їх осіменяти і отримувати заплановану кількість кроленят для відгодівлі. Штучне осіменіння дає можливість застосувати технологічні цикли, відповідно до яких і відбувається процес виробництва кролятини.

Враховуючи біологічні особливості кролів і перераховані основні принципи технології виробництва кролятини можна досягти високого рівня економічної ефективності ведення кролівництва. Вертикально інтегровані підприємства, які займаються кролівництвом – це комплекси, які мають у своїй структурі власні виробничі майданчики, заводи з виготовлення комбікорму, забійні і переробні цехи. Вони здатні виробляти великі об’єми продукції, мають кращі перспективи експорту м’яса за кордон.

Кролівництво в Україні має значний потенціал розвитку і здатне забезпечити необхідні обсяги виробництва цінного дієтичного білого м’яса. Однак, для реалізації цього завдання галузь потребує удосконалення ведення селекційно-племінної роботи, забезпечення високоякісними кормами, інвестиції для імплементації технологій та кваліфікованих кадрів. Науковці та викладачі факультету тваринництва та водних біоресурсів Національного університету біоресурсів і природокористування України постійно співпрацюють з кращими кролефермами України і ведуть у них наукові дослідження, які спрямовані на підвищення продуктивності кролів та покращення економічної ефективності ведення кролівничого бізнесу.

Матеріал підготував аспірант кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин
факультету тваринництва та водних біоресурсів
Національного університету біоресурсів і природокористування України
Якубець Тарас

Новости по теме

| |