На факультеті тваринництва та водних біоресурсів НУБіП посилюють біологічну підготовку студентів

22 сентября, 2020

Факультет тваринництва та водних біоресурсів Національного університету біоресурсів і природокористування України здійснює підготовку за денною та заочною формами навчання фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» та «Магістр» за спеціальностями 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» та 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Дисципліни фахового спрямування викладаються на 8 випускових кафедрах факультету.

Один з структурних підрозділів факультету Кафедра біології тварин факультету тваринництва та водних біоресурсів був створений у 2014 році з метою посилення фундаментальної біологічної підготовки студентів, як передумови для наступного, більш якісного засвоєння фахових технологічних дисциплін. Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють підготовку студентів, що навчаються для одержання ОС «Магістр»: спеціальність «Водні біоресурси та аквакультура» (дослідницьке спрямування) з магістерською програмою «Фауна водно-болотних угідь», спеціальність «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» (фахове спрямування), з магістерською програмою «Тваринництво природоохоронних територій».

Науково-педагогічні працівники та аспіранти кафедри виконують науково-дослідну роботу за такими напрямами:

  • дослідження біологічного різноманіття водойм комолексного призначення;
  • визначення антропогенного впливу на стан біоти гідроекосистем;
  • дослідження придонних угрупувань організмів водних екосистем;
  • виявлення мінливості яєць диких птахів та свійської птиці, у тому числі за комплексом морфологічних ознак;
  • розроблення методів збереження рідкісних та зникаючих популяцій тварин, у тому числі з використанням технологій низькотемпературної консервації статевих клітин та іншого генетичного матеріалу дослідження світових тенденцій з інноваційного вирішення проблем, пов’язаних з удосконаленням технологій виробництва продукції тваринництва з урахуванням біологічних особливостей певних видів тварин для створення комфортних умов їх утримання;
  • біологічне обґрунтування нормативної бази технологічного проектування у тваринництві;
  • розроблення експрес-методів контролювання функціонального стану організму тварин залежно від умов їх існування.

Для вступу на перший курс за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальностей «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» чи «Водні біоресурси та аквакультура» необхідно пройти зовнішнє незалежне оцінювання з наступних дисциплін:

  1. Українська мова та література.
  2. Біологія (профільний предмет).
  3. Хімія або математика.

В Університеті для випускників шкіл діють підготовчі курси до зовнішнього незалежного оцінювання знань з біології, математики, української мови і літератури, хімії, історії України, іноземної мови, географії та фізики. Випускники цих курсів за умови вступу на факультет тваринництва та водних біоресурсів отримують до 10 додаткових балів.

Завідувач кафедри біології тварин – доктор біологічних наук, професор, академік НААН України – Микола Сахацький. Адреса: 03041, м. Київ, вул. Генерала Родимцева,19, Навчальний корпус № 1.Тел.: 050-0873455

Електронна пошта: [email protected]

Більш детальнішу інформацію про кафедру біології тварин Ви зможете знайти за посиланням: https://nubip.edu.ua/node/12595

Сайт університету: nubip.edu.ua.

Телефони приймальної комісії НУБіП України: (044) 258-42-63, (044) 527-83-08, (098) 660-08-48, (066) 516-43-52, (063) 804-49-93.

Новости по теме

| |