Для ефективної боротьби з рейдерством у сфері земельних відносин слід усунути його першопричини – Інститут аграрної економіки

26 сентября, 2017

Нині проблема земельного та майнового рейдерства в Україні набула загрозливих для національної економіки і національної безпеки масштабів, зазначила завідувач відділу земельних відносин та природокористування Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», д.е.н. Ольга Ходаківська.

За її словами, у світовій практиці рейдерство пов’язують, у першу чергу, з нестабільністю політичної системи в державі, недосконалістю політичних і правових структур влади, її чинного законодавства, відсутністю належних умов для захисту бізнесу, у т.ч. прав власності й користування активами, а також корумпованістю виконавчої та судової системи.

Складається ситуація за якої добросовісні підприємці, які створюють робочі місця та наповнюють державний і місцеві бюджети, є абсолютно незахищеними перед рейдерами. Як наслідок, сотні людей залишаються без роботи, успішні донедавна підприємства втрачають мільйони прибутків, а бюджети відповідно – недоотримують значних сум коштів.

Небезпека рейдерства для національної економіки проявляється також і в тому, що формується негативний міжнародний імідж держави, зменшується її інвестиційна привабливість.

Очевидно, що точково вирішити цю проблему неможливо, зазначила науковець. Свідченням того є прийнятий «антирейдерський» Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності» №1666-VIII від 06.10.2016, який не враховує специфіку ведення аграрного бізнесу в малих і середніх агроформуваннях, а тому виявився абсолютно недієвим щодо таких сільгосппідприємств, зазначила експерт.

Для ефективної боротьби з рейдерством необхідно усунути його першопричини, вважає Ольга Ходаківська.

На її думку, слід ліквідувати прогалини у земельному й цивільному законодавстві; розробити й законодавчо закріпити механізми захисту прав власності для сільгоспвиробників на землю, майно і вирощений урожай.

Необхідно також об’єднати реєстри нерухомості, бізнесу та судових рішень, що дозволить уникнути зайвих перевірок.

Крім того, треба завершити в найкоротший термін наповнення Державного земельного кадастру та об’єднати у єдину інформаційну базу програмні комплекси Державного земельного кадастру й Реєстру речових прав на нерухоме майно.

У контексті розв’язання проблеми рейдерства у земельній сфері необхідно зобов’язати реєстраторів та нотаріусів перевіряти реєстраційну історію об’єкта нерухомості, у т.ч. прав власності й користування земельними ділянками при вчиненні ними реєстраційних дій.

Також важливо встановити, що у разі переходу прав власності на цілісні земельно-майнові комплекси реєстрація таких правочинів має здійснюватися у присутності попереднього власника.

Одночасно слід запровадити механізм контролю з збоку власників і орендарів усіх реєстраційних дій стосовно їх майна та земельних ділянок.

Крім того, вкрай важливо посилити вимоги до роботи Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Міністерстві юстиції України та запровадити персональну відповідальність її членів, а також зобов’язати Міністерство юстиції України офіційно оприлюднювати перелік скарг, поданих до комісії, висновки, які були зроблені комісією за результатами розгляду кожної скарги, та прийняті на їх підставі рішення.

Лише комплексний, системний підхід дозволить у цивілізований спосіб захистити права власності на землю, майно, вирощений урожай, а головне – дасть упевненість підприємцям у завтрашньому дні, підсумувала Ольга Ходаківська.

Новости по теме

| | |