Південь Укаріїни найбільш уразливий до переущільнення ґрунтів

29 марта, 2019

Площа деградованих і малородючих ґрунтів в Україні з кожним роком збільшуєтсья. Унаслідок перевищення стандарту припустимого тиску машинно-тракторних агрегатів на ґрунт і великої кількості їх проходів по полю рівноважна щільність будови в кореневмісному шарі землі стає істотно вищою порівняно з їхніми природними аналогами. Через надмірне використання важких колісних тракторів у весняний період піднасіннєвий прошарок виявляє явну тенденцію до ущільнення, а плужна підошва вже переущільнена на значних площах ріллі чорноземних ґрунтів України. І проблема збереження фізичних властивостей ґрунтів в умовах інтенсивного обробітку стає все більш актуальною, тому варто здійснювати заходи, які будуть поперджати ущільнення грунту. Про це зазначив Валерій Коляда, канд. с.-г. наук, завідувача лабораторії охорони ґрунтів від ерозії Інституту ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського під час першого тренінгу Навчальної програми ФАО «Польова школа фермера» (Farmer Field School), який пройшов 28 березня в м. Гола Пристань Херсонської обл.

Переущільнення грунту – це зменшення міжагрегатного та агрегатного зчеплення грунту із зростанням його щільності внаслідок незбалансованого використання важкої сільськогосподарської техніки.

«У більшості випадків це спостерігається тоді, коли машинно-тракторні агрегати перевищують допустимий тиск, і роблять це майже щорічно», – додав науковець.

Переущільнення найчастіше усього спостерігається на глинистих грунтах і проявляється в умовах використання машинно-тракторних агрегатів за вологості, що перевищує фізичну стиглість грунту.

Внаслідок цього відбувається утворення брил, кірки, “плужної підошви”, зменшення пористості, пригнічення кореневої системи, зменшення кількості агрономічно цінних агрегатів, запливання.

Валерій Коляда

«Легкі ґрунти швидше відновлюються після обробітку, важкі – довше. І фактично щільність не співпадає з вимогами рослин. Регіони, які цьому піддатливі – це Південь і регіон Полісся України», – зазначив експерт.

До методів та шляхів запобігання переущільненню грунту експерт назвав:

  1. Нормування кількості зчепленої техніки та її проходів по робочій поверхні поля, впровадження постійної технологічної колії і уникнення проведення обробітку зволоженого грунту.
  2. Використання збільшеної за розміром колісної бази (здвоєння та потовщення), застосовування комбінованих та широкозахватних агрегатів, комбінування технологічних операцій.
  3. Проведення там, де необхідно дренажу, вапнування, укриття грунту покривними культурами та рослинними рештками (використання мульчі та сидератів).
  4. Впровадження заходів, спрямованих на покращення температурного, повітряного та водного режимів грунтів.
  5. Дотримання системи сивозмін та правильної ротації культур із вирощуванням культур, що покращують структуру грунту (гречка, еспарцет та ін.).
  6. Застосування глибокого рихлення, щілювання, використовувати сівалки прямого посіву та нульовий або мінімальний обробіток.

 Загрози переущільнення ґрунтів за дослідженнями науковців Інституту ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського

Новости по теме

| | | |